El client pot portar el seu tupper.

Cada any, es fabrica gairebé 5 milions de tones d'embalatges per a l'ús domèstic. La seva fabricació i el seu reciclatge genera un consum de matèries primeres, recursos naturals i energies important que en la majoria dels casos no són renovables. Després aquests embalatges es tiren i només una part aquesta reciclada: només 22% del plàstic es recicla. La resta es crema o acaba a un abocador ... i contamina el planeta.

frigo.jpg