Cada any, es fabriquen gairebé 5 milions de tones d'embalatge per a ús domèstic.

Vivim en una societat consumista, on es compra i es llença indiscriminadament amb un impacte molt negatiu pel medi ambient.

Ens hem acostumat a comprar amb molts embalatges dissenyats per seduir el consumidor.

3508020_3_2405_lors-du-prochain-conseil-